БАНКОВИ СМЕТКИ

ЗА ТАКСИ И КОМИСИОННИ
Банка
"ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ" АД
IBAN
BG93BPBI79251061329401
Получател
ЧСИ Борис Велинов
ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ
Банка
"ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ" АД
IBAN
BG39BPBI79251061329403
Получател
ЧСИ Борис Велинов
ЗА ЕКСПЕРТИЗИ, ТАКСИ И РАЗНОСКИ
Банка
IBAN
Получател