Правомощия

С влизането в сила на Закона за частните съдебни изпълнители държавата възложи на частните съдебни изпълнители широки правомощия в областта на принудителното изпълнение на частни притезания и публични вземания на територията на съответния окръжен съд.


Частният съдебен изпълнител извършва следните основни действия:

 • Принудително събиране на парични вземания
 • По възлагане на органите, компетентни да установят публични вземания, принудително събиране на публични държавни вземания
 • Принудително въвежда във владение на недвижими имоти и предава движими вещи
 • Осъществява принуда срещу осъдените да изпълнят определено действие или бездействие
 • Принудително изпълнява задължението за предаване на дете,
  както и предава заложено имущество по Закона за особените залози и осъщестява свързаните с това негови права и задължения по чл. 18 от Закона за частните съдебни изпълнители, когато са му възложени от заложния кредитор
   

   

БАНКОВИ СМЕТКИ

ЗА ТАКСИ И КОМИСИОННИ
Банка
ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД
IBAN
BG93BPBI79251061329401
Получател
ЧСИ Борис Велинов
ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ
Банка
ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД
IBAN
BG39BPBI79251061329403
Получател
ЧСИ Борис Велинов
ЗА ЕКСПЕРТИЗИ, ТАКСИ И РАЗНОСКИ
Банка
ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД
IBAN
BG12BPBI79251061329404
Получател
ЧСИ Борис Велинов