Връзки

Камарата на частните съдебни изпълнители
http://www.bcpea.org/

Окръжен съд Благоевград
http://www.blagoevgraddc.judiciary-bg.org

Районен съд Благоевград
http://www.blagoevgradrc.judiciary-bg.org

Министерство на правосъдието
http://www.mjs.bg
 

БАНКОВИ СМЕТКИ

ЗА ТАКСИ И КОМИСИОННИ
Банка
ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД
IBAN
BG93BPBI79251061329401
Получател
ЧСИ Борис Велинов
ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ
Банка
ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД
IBAN
BG39BPBI79251061329403
Получател
ЧСИ Борис Велинов
ЗА ЕКСПЕРТИЗИ, ТАКСИ И РАЗНОСКИ
Банка
ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД
IBAN
BG12BPBI79251061329404
Получател
ЧСИ Борис Велинов